کد کالا :
7009-09
قیمت :
48,000 تومان
سرویس نیم ست آشپزخانه شامل:
2یا3 دمی ،2عدد دستگیره،2عدد دستکش فر،1پیش بند و 1 حوله آشپزخانه است.
این سرویس نیم ست چاپی زرین تاژ میباشد.