کد کالا :
7023-12
قیمت :
127,000 تومان
سرویس تمام ست آشپزخانه شامل:
3عدد زیر بشقابی ،1کیسه  سبزیجات،1کیسه سبزی،2عدد دستکش یخچال،در قوری،جانونی،3عدد رودر قابلمه
2یا3 دمی ،2عدد دستگیره،2عدد دستکش فر،1پیش بند و 1 حوله آشپزخانه است.
این سرویس نیم ست کتان زرین تاژ میباشد.
این سرویس کتان زرین تاژ است.